Związki homoseksualne

Związki homoseksualne to dzisiaj codzienność. Nie dziwi już na ulicy widok dwóch mężczyzn, którzy trzymają się za ręce i całują, nie dziwi widok dwóch kobiet, które publicznie okazują sobie czułość. Oczywiście mowa tu o dużych miastach, bo na wsi takie zachowania wzbudziłyby zapewne negatywne uczucia i prawdziwy szok. Ale w dużych miastach to już nikogo nie dziwi. W końcu mamy dość własnych problemów, żeby przejmować się życiem innych ludzi. Nasza wolność kończy się tam, gdzie zaczyna się wolność drugiego człowieka, a miłość pomiędzy kobietą i kobietą lub mężczyzną i mężczyzną nikogo nie krzywdzi. Może nam się nie podobać, ale nikogo nie krzywdzi. Dlatego coraz częściej jesteśmy wobec tej miłości tolerancyjni. I bardzo dobrze, że tak się dzieje. Nikt nie powinien poniżać drugiego człowieka z powodu jego orientacji seksualnej czy wyznawanej religii czy poglądów politycznych. Każdemu człowiekowi należy się taki sam szacunek, bez względu na jego przekonania. Kwestią do dyskusji pozostaje adopcja dzieci przez pary homoseksualne. I tutaj już nie jest to takie proste. Wielu ludzi ma zastrzeżenia co do opieki nad dziećmi przez takie osoby. I pewnie jeszcze długo ta tendencja i wątpliwości będą się utrzymywać.

Comments are closed.

© 2012 Zakochani